Sunday, May 24, 2009

Pengenalan Pengajian Sosial..

salam untuk semua..

hari ni nak kongsi tentang Pengenalan pengajian sosial... (esok exam Pps..hehehe)

1) Definisi PPS

Dr Teh Yin Kun- Bidang pengetahuan yang mengkaji tingkah laku manusia dr aspek berkaitan kehidupan manusia dalam kelompok masyarakat.
PPS memberi tumpuan kepada sifat, fungsi dan perkembangan msyarakat.

PPS = sains semulajadi + sains kemanusiaan

NCSS - kurikulum bersepadu sains sosial yang menerapkan unsur sivik..

2) Matlamat PPS
1) membolehkan generasi muda untuk berfikir secara rasional
2) membolehkan pelajar mengadaptasi kemahiran sosialnya dalam interaksi dgn individu lain dan masyarakat disamping menerapkan nilai2 murni.
3) membantu pelajar menggunakan fakta,konsep dan pengetahuan dengan lebih meluas.
4) membuat ramalan tentang masa depan manusia.

3) Tujuan Am PPS
1) untuk memahami limitasi dan pencapaian manusia dan bagaimana untuk mempertingkatkannya.
2) untuk membuat ramalan tentang masa depan masyarakat.

4) Kemahiran2 PPS
1) pengetahuan asas tentang hubungan individu dan masyarakat
2) pembentukan sikap2 kesedaran dan nilai2 sivik.
3) kemahiran akademik
4) kemahiran sosial
5) kemahiran berfikir

5) Elemen Tematik

- usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, nilai2 pembelajaran dan pemikiran kreatif dalam pembelajaran dengan menggunakan tema.

- pembelajaran menggunakan tema2 tertentu.

- elemen2 tematik PPS:
1) budaya
- gunakan pengalaman sedia ada murid.

2) masa, perubahan dan kesinambungan
-masa fresh pagi: nyayian
masa low fresh : lakonan

- perubahan
zaman dahulu :kapur dan papan hijau
zaman sekarang : teknologi moden (power point)

- Kesinambungan : pengalaman sedia ada murid

3) manusia, tempat dan alam sekitar
- manusia : perbezaan jantina, umur dan budaya
- tempat : dalam dan luar kelas
- alam sekitar : persekitaran yg kondusif

4) perkembangan individu dan identiti
- fzikal, kognitif, sosio emosi, kendiri

5) amalan baik sivik
- penerapan nilai2 murni

6) individu, kelompok dan institusi

7) kuasa, autoriti dan tadbir urus

Maksud kuasa :
* Max Weber : Sebagai peluang seseorang atau golongan manusia untuk mencapai cita- cita mereka dalam satu tindakan bersama walaupun tindakan itu ditentang oleh pihak lain.

Ciri2 kuasa
1) kuasa selalunya dipunyai oleh golongan memerintah
2) kuasa disahkan apabila tidak ada seorg pun yg membantah
3) membolehkan sesuatu dasar dilaksanakan
4) kuasa berpunca daripada hak da kedudukan untuk mengawal tabiat dan perlakuan manusia.
5) kuasa sentiasa berubah menurut nilai pemikiran manusia.

Cara mendapatkan kuasa :
1) secara kekerasan : peperangan
2) tanpa kekerasan : diplomasi

Maksud Autoriti:

Alan Renswick dan Ian Swinburn :
* Autoriti merupakan kebolehan seseorang untuk menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kerana mereka berpendapat individu atau kumpulan harus mempunyai hak menyuruh seseorang melakukan sesuatu.

Ciri2 Autoriti
1) Autoriti tradisonal : diwarisi ; turun, temurun
2) Autoriti Karismatik : personaliti
3) Autoriti rasional/ undang2 : jawatan

Tadbir Urus
- Didefinisikan sebagai satu tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketulusan dan akauntabliti dalam pengurusan dan pentadbiran.


8) pengeluaran, pengagihan dan kepenggunaan

9) sains, teknologi dan masyarakat
- Power Point

6) Multidisiplin dalam PPS

a) Sosiologi
- socius : perhubungan
- logos : perkataan
- mengkaji masyarakat moden yg kompleks
- De Fleur, D' Antonio : satu percubaan untuk meneliti tingkah laku sosial manusia secara sistematis dgn tjuan untuk memahami, meramal tingkah laku dan berbuat sesuatu mengenainya.

tokoh sosiologi : August Comte, Herbert Spencer, Karl Marx

b) Antropologi
- mengkaji tentang manusia dan segala aspek kehidupan mereka.
- menumpukan kajian ke atas masyarakat lampau.
- cabang antropolgi

1) Antropologi Budaya
mengkaji tentang persamaan dan perbezaan masyarakat dan kebudayannya
ada 2:
a) etnografi : melibatkan kajian lapangan
b) etnologi : perbandingan silang budaya

2) Antropologi Fizikal
mengkaji tentang aspek biologi manusia, kelahiran dan perkembangan manusia, bagaimana manusia menyesuaikan diri dgn alam sekitar dan bagaimana manusia berbeza daripada aspek fizikal.

3) Antropologi Linguistik
mengkaji tentang kepelbagaian bahasa yg digunakan dan perkembangan pertuturan dalam masyarakat mengikut masa, zaman dan tempat.

4) AtropolOgi Arkeologi
-menilai dan membuat rumusan mengenai tabiat dan perlakuan manusia melalui tinggalan materia seperti fosil.
- Mengkaji bagaimana perubahan itu berlaku dan berubah.

5) Antropologi Gunaan
- menggunakan kepakaran antropologi untuk menyelesaikan masalah sosial
- cth : antropologi entnografipenting untuk menggubal dasar negara.

c) Sains Politik

* kajian saintifik atau empirikal menganai negara, kuasa, pembuatan keputusan, kebijaksanaan dan pembahagian nilai2.

* Peranan Kerajaan
- menggubal dan melaksanakan undang2
- memastikan keamanan dan permuafakatan
- menjamin keselamatan individu, nyawa dan harta benda rakyat
- memelihara kebebasab individu
- meninggikan taraf hidup rakyat


d) Ekonomi
- bagaimana individu mengagihkan barang2 material dan perkhidmatan dgn sumber yg terhad untuk keperluan individu itu sendiri.

- 3 peringkat pembangunan ekonomi : primitif (tradisional), perhambaan dan feudal

- pendekatan ekonomi makro
a) masalah ekonomi : apa brg yg hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan , sumber yg digunakan, untuk sapa dikeluarkan.

b) Faktor2 Pengeluaran : Sumber semulajadi (tanah, pokok, air), sumber manusia (tenaga buruh) dan sumber modal (peralatan).

c) kelok kemungkinan pengeluaran (KKP)
- konsep kos lepas : melepaskan brg kedua penting untuk mendapatkan brg yg lebih penting.

- Pendekatan ekonomi Makro

a) Pendekatan bukan Islam
- 3 ideologi yg berkaitan ekonomi dan poilitik
1) nasionalisme : ekonomi berada di bawah untuk memnbian negara
2) Liberalisme : mengasingkan ekonomi dengan politik
3) Marxisme : tiada kelas yg membezakan masyarakat spt yg terdapat dlm sistem ekonomi.

- sistem2 Ekonomi
1) perancangan pusat : segala keputuan ekonomi dibuat kerajaan
2) pasaran Bebas : individu dan firma bebas untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
3) Campuran : perancangan pusat + bebas

b) Pendekatan Islam
- menitikberatkan cara kegiatan ekonomi : jujur, amanah, adil
- baranagn dan perkhidmatan mempunyai unsur yg baik
- pengagihan dan pendapatan turut dititik beratkan.

e) Sejarah
- pembelajaran mengenai masa lampau terutama catatan bertulis.
- kaedah pengkajian sejarah : lisan, bertulis dan arkeologi

f ) geografi
-berasal dr perkataan Greek bermaksud diskriptif tentang bumi iaitu penerangan tentang bumida aspek2 berkaitan bumi

- wujud akibat :
1)keinginan mengetahui sst tpt yg jauh
2) keperluan politik untuk hidup
3) khayalan pengembaraan @ menjelajah

- Geografi tradisi
-konsep yg digunakan berorientasikan tnntg diskriptif sst wilayah atau kawasan.
- tokoh : Anaximander (menyatkan bumi adalah sebuah silinder yg terampai dlm 1 cakerawala).
: Phytagoras (bumi berbentuk sfera)
: aristotle (membahagikan bumi kpd hemisfera utara dan selatan yg ada zon iklim berasakan suhu)

- Geografi Moden : geografi fizikal dan manusia
: tokoh = Alexander Von Humbolt, Karl Ritter, Emanuel Kant
- Geografi Baru : menggunakan teknik kuantitatif moden spt kaedah statistik , model dan simulasi dan mengkaji kewujudan alam sekitar fizikal dan bagaimana manusia berinteraksi dgn alam sekitar fizikal.

0 comments: