Monday, May 25, 2009

sambungan nota PPS..

Teori pembelajaran Kognitif Jean Piaget

1) Peringkat Deria motor (0-2 tahun)

- bayi mengkoordinasikan maklumat deria dgn kebolehan motor.
-kepuasan mengenakan tindakan terhadap objek
- konsep pengekalan objek
- permulaan pemikiran logik
- mula menggunakan imitasi memori dan pemikiran

2) Peringkat pra operasi (2 - 7 tahun)

- mula mewakili sesuatu dgn simbol mental spt bahasa
- berupaya mengingat semula peristiwa yg dialami
- permainan membayangkan (pretend play): mengambil watak superman
- memberikan ciri benda hidup kepada bukan hidup : hujan turun sebab hari nangis
- pemikiran bersifat intuitif
- bergantung pada ciri jelas dan nyata.


implikasi terhadap P&P
- gunakan bahan yg konkrit: guli untuk mengira
- beri arahan dgn pendek dan disertai dengan contoh
- berhati-hati dgn penggunaan perkataan
- gunakan pengalaman pembelajaran yg pelbagai : lawatan ke zoo
- beri peluang kanak2 melakukan hands on terhadapa aktiviti


3) Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun)

- berkenolehan berfikir secara logik
- menguasai konsep pengekalan : identiti, ganti rugi dan keterbalikan
- menguasai konsep penyusunan bersiri
- menguasai konsep pengkelasan
- perubahan pemikiran egosentrik kpd decentered @ objektif
- belum mahir membuat hipotesis
- boleh menerima pendapat org lain.

implikasi terhadap P&P
- teruskan penggunaan bhn konkrit
- beri peluang kpd murid untuk memanipulasi dan menguji objek2 yg diajar
- bacaan hendaklah ringkas dan tersusun
- gunakan contoh yg sesuai dan berkaitan pengalaman pelajar : cth: rancangan TV
- beri soalan yg memerlukan penyelesaian masalah yg memerlukan pemikiran logik dan analitik.

4) Peringkat Operasi Formal (11 tahun ke atas)

-boleh melakukan proses mental ke atas idea2 dan membuat jangkaan dan andaian berdasarkan fakta.
- berfikir secara abstrak
- berfikir secara sistematik
- boleh membuat hipotesis
- egosentrik remaja muncul

implikasi terhadap p&p
- gunakan bhn konkrit untuk konsep yg lebih kompleks
- beri peluang kpd pelajar untuk meneroka alternatif penyelesaian masalah
- bimbing pelajar untuk membuat andaian dan penyelesaian masalah
- galakkan pemikiran kreatif dan kritis
- beri peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah dan memberi sebab
- kemukan konsep yg lebih luas dan tidak terikat dgn fakta

Kebolehan membuat generalisasi
- generalisasi : keupayaan minda untuk membuat kesimpulan am berdasarkan sampel dan maklumat yg menyeluruh dan konsisten.

tujuan generalisasi
- menggunakan smapel yg sesuai dgn objektif
- memilih sampel yg dpt mewakili kelompok benda atau manusia
- membuat generalisasi dgn lbh tepat

langkah2 membuat generalisasi
- kenal pasti generalisasi yg dicadangkan
- teliti sampel yg mencukupi yg dipilih secara rawak dan mewakili keseluruhan kelompok yg menjadi fokus
- teliti sampel yg ada, sama ada mencukupi atau tidak dan mewakili atau tidak
- kenal pasti sama ada generalisasi disokong atau tidak

konsep Spatial @ ruang : Howard Gardner
- keupayaan membuat imaginasi dalam bentuk gambar dan rajah.
- memrhati persekitaran dgn terperinci dan menghasilkan semula atau mengubah objek yg dilihat
- contoh : melukis


Pada pendapat anda, apakah kepentingan budaya atau adat resam ini kepada masyarakat dan negara kita.

Salah satu kelebihan negara kita ialah masyarakatnya yang berbilang kaum. Kita mempunyai kaum Melayu, Cina, India, dan berdozen-dozen kaum minoriti yang lain terutama di Sabah serta Sarawak. Situasi ini menyebabkan negara kita mempunyai pelbagai adat atau budaya yang menarik untuk diperhatikan. Malah, adat atau budaya yang unik ini mempunyai banyak kepentingan jika dihargai dengan sewajarnya.
Sebenarnya, budaya yang unik ini memang wajar dihargai kerana budaya inilah yang menonjolkan sesuatu kaum itu. Tanpa budaya ini sesuatu kaum itu akan kehilangan identitinya buat selama-lama. Budaya yang diamalkan itu seperti memakai pakaian tradisional, makan menggunakan tangan, pergi ke kubur ketika hari raya dan sebagainya turut menimbulkan rasa bangga kepada pengamal budaya kaum itu. Individu yang terbabit akan berasa mereka telah berjaya mengekalkan budaya turun-temurun nenek moyang mereka selama ini.

Selain itu, tindakan individu tertentu menghargai budaya ini menjadi satu cara yang paling mudah untuk mempamerkan rasa mengormati generasi tua daripada generasi muda. Budaya memakai pakaian tradisional menjadi satu kaedah yang mudah untuk diamalkan oleh remaja dalam usaha mereka mengekalkan budaya tradisional ini. Remaja bukan sahaja mamu membuktikan rasa hormat mereka tetapi turut menerima penghargaan generasi tua lantaran sanggup mengekalkan budaya.

Salah satu kepentingan mengekalkan budaya ialah budaya mempunyai nilai-nilai murni dan sikap menghormati. Kedua-dua sikap ini sudah hampir terkikis daripada diri remaja negara ini. Remaja sudah mula memanggil ibu bapa mereka dengan nada yang kasar, lari dari rumah, dan suka memarahi orang tua. Jadi, pengekalan dan pengamalan budaya ini sudah pasti akan menonjolkan rasa hormat dan sikap atau jati diri remaja yang murni. Remaja akan menjadi individu yang terbilang.

Malah, sikap menghargai budaya memastikan sesuatu budaya kaum itu tidak akan luput ditelan zaman. Lihat sahaja budaya bekerjasama menjalankan kenduri sudah mula hilang sedikit demi sedikit lantaran masyarakat kita lebih suka menggunakan perkhidmatan katering. Atas alasan mudah, kita sudah melupakan budaya bekerjasama ketika mengadakan kenduri yang mempunyai banyak impak positif tetapi penat itu. Usaha mengekalkan budaya kaum sudah pasti akan mengembalikan nostalgia majlis kenduri yang dijalankan secara meriah.

Tambahan pula, pengamalan budaya ini memastikan peraturan dan saling bergantung anggota masyarakat diamalkan. Untuk mencapai perpaduan, semua kaum harus mengekalkan budayanya kerana melalui budayalah kita bersatu. Sikap hormat antara satu sama lain menyebabkan kita tidak akan cuba menyakiti kaum lain atas perkara-perkara yang remeh. Sebaliknya, penghargaan terhadap budaya menguatkan semangat perpaduan kita.
Kesimpulannya, budaya atau adat sesuatu kaum itu merupakan satu khazanah yang arus dipertahankan oleh rakyat negara ini. Usahlah kita terlalu memandang ke arah kemodenan sehingga menganggap budaya sendiri sudah lapuk atau tidak sesuai lagi. Kita harus melihat budaya sebagai satu alat yang mampu membentuk kita ke arah kemodenan yang lebih baik lagi iaitu kemodenan rohaniah dan kebendaan. Mungkin selepas menguasai budaya barulah kita boleh menganggap diri kita sudah mencapai kemodenan hidup.

.............................


sumber:

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel. (2009). Perkembangan Kanak-kanak
Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

K.Ramanathan. (1999). Asas Sains Politik. Shah Alam. Penerbit Fajar
Bakti Sdn. Bhd.

Pengenalan Kepada Sains Sosial. (1999). Kuala Lumpur.
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

http://pmrbest.blogspot.com/2009/04/karangan-pmr-kepentingan-budaya.html

..................................................

...semoga sy dan semua shbt kos KS dpt menjawab soalan dgn baik esok...Good Luck...

0 comments: